Årets årsmöte kommer hållas digitalt den 24 mars kl 13.15.
Du ansluter genom att klicka på länken nedan. Det fungerar bäst i webläsaren Google Chrome.
Det går också bra att ringa telefonnumret och slå koden, då är du med på telefon utan video, men kan prata och lyssna. 

Ha gärna hörlurar inkopplade för att minska brus i mötet. Ett annat tips är att stänga av mikrofonen när du inte pratar själv, det görs genom att klicka på mikrofonsymbolen. 

Gå gärna in på länken i god tid innan mötet så att allt är igång när vi startar. Hör av dig om du har frågor eller om det strular så hjälps vi åt!

Anslut till videomötet genom att klicka på den här länken: https://meet.google.com/gwb-kqab-hot
Du kan även ansluta via telefon genom att ringa +46 8 505 458 99 och ange följande pinkod: 854 838 731#
Visa fler telefonnummer genom att klicka på den här länken: https://tel.meet/gwb-kqab-hot?hs=5

Vi ses snart digitalt!

Kallelse till årsmöte
Kulinarisk resa genom Halland ekonomisk förening &
Signerat Halland ekonomisk förening


Tid: 24 mars 2020 kl 13.15
Plats: Digitalt

Under rådande tider med virus och risk för smitta har vi beslutat oss för att hålla årsmöten med Kulinarisk resa och Signerat Halland ekonomisk förening digitalt. Vi ställer in de fysiska årsmötena som vi planerat hålla på Skrea Matbruk för att istället ha ett mindre i en lokal på Region Halland. 

Vi samlar några centrala personer för årsmötena och alla övriga som vill delta kopplar upp sig digitalt. 
Återkommer med information via mail och på hemsidan om hur ni kopplar upp er, denna information kommer på måndag den 23 mars.
 
Mitt förslag är att följande personer deltar fysiskt:
Rolf Fridh, föreslagen ordförande för båda årsmöten
Malin Ekwall, föreslagen sekreterare för båda årsmöten 
Terje Olsson, sammankallande valberedningen
Lova Brodin, ordförande Kulinarisk resa
Hans Bergsten, adjungerad Region Halland
AnnaKarin Hamilton, ordförande Signerat Halland
 
Allt material till de båda årsmötena kommer att finnas tillgängligt på hemsidan www.signerathalland.se
 
Aktiviteten med att tillsammans tillaga Hallandsrullen och inspireras till att själva använda den i sin verksamhet senareläggs och vi kommer att bjuda in till den när oron för virusspridning är över. 
 
Ni är varmt välkomna att koppla upp er och delta på våra årsmöten den 24 mars kl 13.15.
Välkommen!!
Styrelsen

Under rådande tider med risk för smitta av coronavisrus har vi beslutat att hålla årsmötet digitalt. 
Här kommer info om digitalt möte: