Kulinarisk resa genom Halland ekonomisk förening
Verksamhetsberättelse 2019


Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Lova Brodin, ordförande
Malin Ekwall, sekreterare Raimo Einosson, ledamot
Stina Björk, ledamot
Catharina Arfwedsson, ledamot

Väsentliga händelser under året
2017 beslöt årsmötet att gå upp i Signerat Halland ekonomisk förening för att man vill ha ett stort nätverk med livsmedelsrelaterade företag och besöksmål i Halland. Det beslöts då att föreningen ska finnas kvar med en styrelse men att verksamheten ska ligga vilande tills vidare. Under året har föreningen avregistrerats för moms.