Programpunkt
"Var med och skapa Signerat Halland 2.0"
Work-shop med Rebecca Sellergren som håller i diskussioner  om hur vi kan lyfta föreningen och ta Signerat Halland in i framtiden efter projektet Hallands Matgille. Vilka behov finns och hur kan vi få nytta av och hjälpa varandra då två föreningar nu blivit en sedan två år tillbaka. Här behöver vi era synpunkter och vi vill att många deltar.
Anmälan till årsmötet senast den 22 mars.

Årsmöte den 26 mars 
Tid: 12.00
Plats: Gits Gård, Falkenberg

Kallelse har skickats till medlemsföretagen den 5 mars via mail.