Signerat Halland verksamhetsberättelse 2018
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Anna-Karin Hamilton, ordförande
Per Carlsson, Steninge Vandrarhem, ledamot, vice ordförande
Malin Ekwall, Tiraholms Fisk, ledamot, sekreterare
Mia Sjöberg, Korvpojkarna, ledamot, kassör
Jörgen Jönsson, Hafi, ledamot
Monica Bondesson, Skrea Ost, ledamot
Magnus Eriksson, Hembergs ledamot, avgick 22 maj 2018
Maria Förrsell Six, Storstugan Tjolöholm, suppleant
Agneta Regner, Regner Gardens, suppleant
Hans Bergsten, Region Halland, adjungerad

Revisorer:
Peter Anderberg
Martin Carlsson, suppleant

Valberedning:
Axel Eriksson, sammankallande
Terje Ohlsson
Vicky Ekwall
Catarina Gardell Nilsson

Årsmötet hölls den 21 mars på Steninge Vandrarhem.
Extra årsmöte hölls den 22 maj på Steninge Vandrarhem för att ändra stadgarna.

Signerat Halland har under året haft 4 styrelsemöten.
Styrelsen har haft en utbildningsdag om att sitta i en styrelse för en ekonomisk förening då man är projektägare för stort projekt.
Styrelsen har haft ett ”Visionsmöte” för att tala om framtiden för föreningen.

Signerat Halland har under året varit projektägare för det 3 åriga näringslivsdrivna projektet Hallands Matgille. Den 25 september ordnades en Kick Off på Högskolan med syfte att visa på nyttan och inspirera till medverkan i projektet.
Föreningen har under året beviljats ett projekt ”Näringslivsdriven klusterutveckling” av Region Halland för att säkerställa en framtid för Signerat Halland efter Hallands Matgille projektet är slut. Projektet pågår till 20201231.

Föreningen har under året varit samarbetspartner till Skördetider i Halland, ett projekt som drivs av Region Halland. Vi är med i arbetsgruppen för Måltidsturism och arbetsgruppen för Livsmedelsprogram för Halland. Vi är medlem i LLUH.

Signerat Halland har under 2018 varit Guldsponsor till Marknadsföreningen i Halland vilket inneburit att vi har sponsrat med frukosten på deras 10 frukostmöten. I utbyte har Signerat Halland marknadsförts under samtliga arrangemang och vi har till vårt förfogande 10 medlemsplatser per tillfälle.
Följande företag har sponsrat med produkter till frukosten:
Hembergs, Wapnö, Korvpojkarna, Krönleins, Östras Bröd, Västkustägg, Lustgården, SIA glass, Berte Qvarn, Skottorps Mejeri,
Fiskeexporten Varberg AB, LPM Potatis och Hafi.

Kartan Kulinarisk Resa genom Halland har producerats för 22:e året.
Judith Etzold stod för produktionen och en arbetsgrupp bestående av:
Anna-Karin Hamilton,
Lova Brodin, Bäckhästen
Malin Ekwall, Tiraholms Fisk
Raimo Einosson, Warberg Tomat
Stina Björk, Idala Gårdsbageri
Catharina Arfwidsson, Steninge Kuststation

Kartan trycktes i 45 000 exemplar på Hylte tryck. Skrea Ost var omslagsföretag.

Vi har under året varit 71 medlemmar varav 59 är med i kartan.
Medlemsavgiften för 2018 i Signerat Halland var 200:- Årsavgiften för 2018 i Signerat Halland var 3000:- + moms

Anna-Karin Hamilton                          Malin Ekwall
Ordförande                                              Sekreterare