Hallands Matgille
finansieras med stöd av Region Halland
och Tillväxtverket

Hallands matgille

Hallands Matgille ska bidra till att skapa dynamiska mötesplatser, främja samarbete, sprida kunskap om hållbarhet och lokalt producerad mat, skapa förutsättningar för att lära av varandra, och skapa öppna och tillgängliga testmiljöer. Innovation, hållbarhet och konkurrenskraft ska stå i fokus för verksamheten i detta matkluster.

Signerat Halland får ekonomiskt stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden för att driva ett projekt under tre år.  Projektet som vi gett namnet Hallands Matgille startade 1 januari 2018. Det är med stor entusiasm vi antar detta arbete. Numera finns både Kulinarisk Resa och Signerat Halland under samma paraply. De båda organisationerna har arbetat med att främja den halländska maten under många år. Nu har vi fått nya möjligheter att med gemensamma krafter lyfta arbetet ytterligare en nivå. Vi är övertygade om att det kommer stärka den halländska matens attraktionskraft. Vi hoppas att både hallänningar och andra ska märka av vårt arbete.