REGLER & KRITERIER

Kriterier för livsmedelsproducerande företag att vara medlem i Signerat Halland:

- Företaget ska stå för kvalitet och tillföra mervärde till föreningen.
- Företaget ska ha sitt säte i Halland samt i huvudsak producera och/eller förädla livsmedel i Halland.
- Företaget ska verka för att höja profilen på Halländsk mat och vara en god ambassadör med en tydlig Halländsk identitet. 
- Företaget ska visa ett aktivt intresse i Signerat Halland.
- Företaget ska följa lagar, förordningar och god affärsmanna sed, samt följa allmänt vedertagna moraliska och etiska principer.
 
Kriterier för användandet av varumärket Signerat Halland:

- Företaget skall vara fullvärdig medlem i Signerat Halland och ha betalt den årliga medlemsavgiften.
- Företaget använder den grafiska manual som vi tagit fram. 
- Det är fritt för medlemmen att använda loggan eller ej på sina produkter. 
- Varumärket får användas på: 
råvaror som är producerade eller odlade i Halland.
Varor som är förädlade i Halland. I möjligaste mån ska huvudråvaran vara halländsk eller svensk. 
Bedömning huruvida varan uppfyller kraven, ska göras utifrån konsumentperspektiv och avgörs i tveksamma fall av styrelsen.