Ordförande
AnnaKarin Hamilton - Kulinarisk resa
annakarin@stjernarp.se

Vice ordförande
Per Carlsson - Steninge vandrarhem
info@steningevandrarhem.se

Kassör
Marie Sjöberg - Korvpojkarna
mia@korvpojkarna.se

Sekreterare
Malin Ekwall - Tiraholms Fisk
malin@tiraholm.se

Ledamöter
Monica Bondesson - Skrea Ost
monica@skreaost.se

Jörgen Jönsson - Hafi
jorgen@hafi.com

Suppleanter
Maria Förssell Six - Tjolöholms Slott
Maria.forssell@tjoloholm.se

Agneta Regner - Regner Garden
info@regner-garden.se